Lékárna Sokolská
0
Nákupní košík
0
Proč nakupovat u nás?
proc1Objednávky telefonicky
+420 224 943 088
proc2Doprava po Praze zdarma
proc4Garance nízkých cen
proc5Široká nabídka z více,
než 15 000 produktůLogo pro zásilkový výdej léčivých přípravků

Obchodní podmínky

Logo

 

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Lékárna Sokolská (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese:
www.lekarnasokolska.cz.

Lékárnou, zajišťující zásilkový prodej, je Lékárna Sokolská, Sokolská 35, 120 00 Praha 2.

Učiněním objednávky zákazník bez výhrady tyto Obchodní podmínky akceptuje. Je-li zákazníkem spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto Obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) v platném znění. Je-li zákazníkem podnikatel, řídí se vztahy, které tyto Obchodní podmínky neupravují, a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem zákonem č. 513/1991 Sb.) v platném znění.

Předmět smlouvy

Předmětem kupní smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce, vybrané ze sortimentu lékárny nabízeného na internetových stránkách prodávajícího. Nabídka zboží na internetových stránkách prodávajícího je nezávazná.
V případě léčiv mohou být předmětem zásilkového výdeje pouze léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o léčivech“) spolu s § 12 odst. 6 vyhl. Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 84/2008 Sb., tj. dodání humánních léčivých přípravků, které se mohou dle rozhodnutí o registraci vydávat bez lékařského předpisu, i zásilkovým výdejem, a dále též dodání potravinových doplňků, vitamínů, kosmetických výrobků a dalšího zboží, které je výslovně a výhradně uvedeno v nabídce umístěné na internetové stránce www.lekarnasokolska.cz. Tento sortiment je shodný s klasickou lékárnou.

Objednání zboží, uzavření smlouvy

Prodávající dodá zákazníkovi požadované zboží na základě řádné elektronické objednávky učiněné prostřednictvím aplikace na internetových stránkách www.lekarnasokolska.cz. Objednávka se tak stává návrhem na kupní smlouvu.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí potřebných především k vyhotovení daňového dokladu a předání zboží v místě dodání.
Smlouva je pak uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím. Zákazník s potvrzením objednávky obdrží číslo objednávky, pod kterým je vedena v systému prodávajícího.
Prodávající se zavazuje dodávat svým zákazníkům bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR vybavené českými příbalovými informacemi.
Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační a nemusejí zcela odpovídat aktuálně dostupným balením.

Registrace

V tomto internetovém obchodě můžete nakupovat bez registrace.
Pokud se stanete registrovaným zákazníkem zařadíme vás do seznamu registrovaných zákazníků. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout registrovaným zákazníkům výhody oproti zákazníkům neregistrovaným, jako jsou dárkové kupony či jiné formy slev. Registrovaný zákazník také může, pokud si bude přát, dostávat prostřednictvím e-mailu informace o novinkách a akcích pořádaných prodávajícím. Zasílání těchto sdělení může kdykoliv zrušit zasláním e-mailové zprávy.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Zákazník má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě zrušení potvrzené objednávky je zákazník povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě, kdy již došlovynaložení prokazatelných nákladů, jako např. zbytečná doprava atp.

Cena a placení

Zákazník je povinen prodávajícímu uhradit cenu, která je u požadovaného zboží uvedena v nabídce na internetových stránkách prodávajícího v době učinění objednávky. Ceny jsou uvedeny v Kč a zahrnují cenu zboží včetně zákonem stanovené DPH. Nezahrnují náklady na dopravu a balné.

Platbu lze provést těmito způsoby: bankovním převodem, platební kartou, dobírkou nebo v hotovosti při osobním odběru v kamenné lékárně prodávajícího.

Dodání zboží

Objednané zboží je obvykle odesláno do 24 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno dodání nejdéle ve lhůtě tří pracovních dnů na místo doručení, které si zákazník určí. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší.
Objednávka zboží, která připadne na dny pracovního klidu bude expedována následující pracovní den.
Zboží, které bude placeno bankovním převodem bude expedováno až po připsání platby
na bankovní účet prodávajícího.
O expedici objednávky bude zákazník informován e-mailem.
Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.
Objednávky velkého počtu kusů řešíme se zákazníkem individuálně.
Pokud je zboží nedostupné nebo došlo ke změně ceny, vyhrazuje si prodávající právo celou objednávku nebo její část zrušit. O této situaci bude zákazník informován a následně se prodávající se zákazníkem dohodne na dalším způsobu řešení.V případě, že z důvodu nedostupnosti zboží nebo z provozních důvodů, nebude možné dodržet dodací lhůty, oznámí prodávající tuto skutečnost zákazníkovi elektronickou poštou či telefonicky a upřesní předpokládaný termín dodání.
Nepřevezme-li zákazník předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li i přes dohodnutý termín přítomen zákazník či zákazníkem určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese zákazník náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Doprava

Objednané zboží si může zákazník vyzvednout při osobním odběru v kamenné lékárně prodávajícího, nebo mu může být zasláno na jím určenou adresu prostřednictvím přepravní služby zvolené při objednání a to i na dobírku (pokud není se nekjedná o zboží, u kterého je požadována platba předem).Objednávky momentálně zasíláme pouze v rámci České republiky!

Odpovědnost za vady

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění.
Reklamaci je vždy nutné podat písemně. Reklamaci přiložte spolu s kopií dokladu o zaplacení ke zboží a zašlete na adresu prodávajícího běžným balíkem popřípadě zboží doručte osobně. Dobírky nepřebíráme!

Pakliže při přebírání zásilky od přepravní služby zjistíte mechanické poškození obalu zásilky, zkontrolujte, prosím stav produktů. V případě jeho poškození trvejte na vyhotovení „záznamu o poškození zásilky“ v přítomnosti kurýra přepravní služby.
Máte také právo zásilku, která nese znaky poškození či narušení obalu, nepřevzít.

Ochrana osobních dat

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.
Provozovatel internetového obchodu se zavazuje zacházet s těmito údaji zcela důvěrně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje slouží pouze k realizaci obchodu mezi zákazníkem a provozovatelem a zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.
Provozovatel internetového obchodu neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje data zákazníka žádné třetí straně.

Závěrečná ustanovení

Internetová lékárna neodpovídá za škody vzniklé chybným užíváním objednaného zboží v případě, že se zákazník neseznámil s příbalovou informací či se v případě nejasností neporadil s lékárníkem či lékařem.
Prodejce si vyhrazuje možnost tiskové chyby na stránkách internetové lékárny což se týká
i ceny nabízeného zboží.


ON-LINE MAGAZÍN

15.12.2015
Nové prostory
V průběhu roku 2015 proběhla rekonstrukce prostor lékárny. Přijďte se podívat.
13.12.2015
Dárkové poukazy
Dárkové poukazy
23.11.2015
Co je to Homeopatie?
Homeopatie je léčebná metoda založená na využití přírodních látek ve velmi malých dávkách.
Přihlaste se k odběru novinek
Nechejte si pravidelně zasílat akční nabídky a informace.